Mehmet Şimşek

Kültürlerarası diyalogda yaratıcı platformların rolü: Connect for Creativity

19 Şubat 2020, by sosyalyabani, category Genel

19 Şubat 2020 tarihli Aposto! bülteninde yayınlanmıştır.

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Kültürlerarası Diyalog Programı çerçevesinde Türkiye’den ATÖLYE ve Abdullah Gül Üniversitesi, Yunanistan’dan BIOS ve Sırbistan’danNova Iskra ortaklığıyla devam eden Connect for Creativity projesinde, kültürlerarası diyalog geliştirmede yaratıcı platformların rolüne odaklanan ve 400’ü aşkın katılımcıyla beş aylık bir süreçte gerçekleştirilen bir araştırmaya imza atıldı. Araştırma sonuçlarından hareketle Cardiff Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Ekibi iş birliğiyle yayınlanan Yaratıcı Platformlar – Kültürlerarası Diyalog Yolunda Fırsatlar ve Zorluklar başlıklı rapor, yaratıcı ekonomi alanında gelecek iş birliği fırsatlarının en iyi şekilde nasıl değerlendirilebileceğini teşvik ederken kültürlerarası diyaloğun yaratıcı platformlar ve yaratıcılık üzerinden nasıl güçlendirilebileceğine ışık tutuyor.

  • Öne çıkanlar: Araştırmaya katılanların yüzde 75’i, yaratıcı platformların kültürlerarası diyaloğa katkıda bulunduklarına ve bu diyaloğu geliştiren ve mümkün kılan ortamlar sağladıklarına inandıklarını ifade ediyor. Araştırmaya dâhil olan dört ülkede, yaratıcı platformların etkileşimde olduğu ve kültürel çeşitlilik gösteren 38 farklı grup tespit edilirken ankete katılan yaratıcı platformların 56 ülkeyle uluslararası bağlantıları olduğu ortaya çıkıyor. Kültürlerarası diyaloğun sadece yaratıcı platformlar ve üyeleri için değil; ilgili paydaşlar, politika yapıcılar ve toplum için faydalı olduğunun görüldüğü raporda finansman, bilgi, beceri ve deneyime erişim ve paydaşlardan destek; yaratıcı platformların başarıya ulaşabilmeleri için gerekenler arasında gösteriliyor.
     

  • İçgörü: British Council’ın dünyanın her yerinde yaratıcı endüstrileri ve platformları etkin bir şekilde desteklediğini belirten British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough, yaratıcı endüstrilerin ve kültürlerarası çalışabilme yetkinliğinin önemini şu cümlelerle vurguluyor: “Yaratıcılık ve kültürlerarası çalışabilme yetkinliği, Institute for the Future (Gelecek Araştırmaları Enstitüsü) tarafından geleceğin iş gücünün en önemli on becerisi arasında gösteriliyor. 21. yüzyılın en başarılı ekonomileri ve toplumları, refaha ve inovasyona yapacakları katkılardan ötürü en yaratıcı özellikleri taşıyanlar olacak.” Yaratıcı platformların kültürlerarası diyaloğu nasıl geliştirdiğini daha iyi anlatmak için atılan ilk adım olan araştırma raporunu incelemek için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Comments are closed.